Prawo do cesji

Prawo do cesji wierzytelności

 

W przeszłości cesja wierzytelności dotyczyła pojedynczych zobowiązań, które wierzyciel przelewał na innego nabywcę. W ostatnich latach obserwujemy jednak zmianę trendu w zakresie wykorzystywania tego instrumentu w kierunku przenoszenia (cesji) większej liczby wierzytelności, a także do przenoszenia wierzytelności zarówno istniejących, jak i przyszłych.

 

Z transakcji takich zaczęły powszechnie korzystać przedsiębiorstwa chcące pozyskać kapitał i kredyt na finansowanie swojej działalności gospodarczej (faktoring). Zasadniczego znaczenia nabiera pewność prawa w odniesieniu do regulacji skuteczności cesji wierzytelności wobec osób trzecich oraz pierwszeństwa przenoszonej wierzytelności przed innymi równoległymi uprawnieniami, zwłaszcza w transakcjach kredytowych z udziałem MŚP, które często nie mogą otrzymać finansowania w wymiarze międzynarodowym lub są zmuszone akceptować niekorzystne warunki jeśli nie są w stanie zaoferować zabezpieczenia (często w formie roszczeń wobec ich dłużników czyli przewłaszczenia zabezpieczenia).

Zakaz cesji

SIEDZIBA

ul. Solec 81b, lok. A-51
00-382 Warszawa

BIURO LUBLIN

ul. Lubartowska 74 A
20-094 Lublin

KONTAKT

email: pzf@faktoring.pl
telefon: +48 667 672 118