Branża faktoringowa postuluje zniesienie zakazu cesji wierzytelności. To może rozwiązać problemy MŚP z zatorami.

 

Rząd pracuje nad zmianami, które mają rozładować zatory płatnicze. Projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przewiduje m. in. wprowadzenie maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest firma mała lub średnia, a dłużnikiem – duża. Natomiast podmioty publiczne będące dłużnikami ma obowiązywać maksymalnie 30 dni bez możliwości wydłużenia tego terminu.

 

Branża faktoringowa ocenia, że tego typu zmiany to krok w dobrym kierunku, jednak nie rozwiążą one problemu z zatorami płatniczymi.

 

Zdaniem PZF bardziej skutecznym narzędziem w walce zatorami (niż samo ograniczanie terminów zapłaty) byłoby równoczesne zniesienie stosowania zakazu cesji wierzytelności.

 

Więcej w Pulsie Biznesu.