Fast-financing

Fast-financing
jako element wspierający konkurencyjność polskich firm,
czyli do czego i komu jest potrzebna cesja wierzytelności

Funkcje finansów przedsiębiorstwa obecnie daleko wykraczają poza obsługę bieżących operacji, stając się filarem rachunkowości zarządczej wspierającej potencjał firmy poprzez zwiększanie jej zdolności w zakresie płynności finansowej.

 

 

 

Dr Anna Czarczyńska
Centrum Zrównoważonego Rozwoju
Akademia Leona Koźmińskiego

W globalnej gospodarce szybkich przepływów model usługowy typu fast-food, poprzez model produkcyjny typu fast-fashion (w kilka dni od projektu do produkcji, w kilka dni od fabryki do klienta) dotarł do kolejnego szczebla modelu konkurencji typu fast-financing. W tym kontekście każdy brak drożności, opóźnienie, niejasność regulacyjna czy też zmiana warunków finansowania firm na mniej korzystne w porównaniu z modelami finansowania dostępnymi w krajach, z którymi się handluje, powodują spadek efektywności ekonomicznej na poziomie wewnętrznym oraz pogorszenie się konkurencyjności międzynarodowej na poziomie zewnętrznym.

Rosnący udział polskich firm w światowej wymianie handlowej sprawia, że konkurencja, w której biorą udział rozszerza się o nowe pola. Oprócz płaszczyzn: cenowej, jakościowej i technologicznej w odniesieniu do oferowanych produktów i usług, wkroczyła także na płaszczyznę konkurowania szybkością obrotu środkami pieniężnymi. To oznacza, że rola finansów przedsiębiorstwa wykracza dziś daleko poza obsługę bieżących operacji, stając się filarem rachunkowości zarządczej wspierającej potencjał firmy poprzez zwiększanie jej zdolności w zakresie płynności finansowej.

Na tym polu nasi przedsiębiorcy muszą zmierzyć się poważną barierą jaką stwarza polskie prawo: stosowaniem przez zamawiających zakazu cesji wierzytelności w umowach. Jest to rozwiązanie, które przed laty stanowiło dla odbiorców zabezpieczenie w relacjach handlowych. Dziś jest jednak rozwiązaniem ograniczającym swobodę konkurencji, a także zwiększającym ryzyko tworzenia się zatorów płatniczych. Dostawcy musza bowiem z jednej strony przyjąć wydłużone terminy płatności, z drugiej – nie mogą wesprzeć się w tym czasie dogodnym finansowaniem.

Przeczytaj artykuł dr Anny Czarczyńskiej
z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego

Fast-financing jako element wspierający konkurencyjność polskich firm,  
czyli do czego i komu jest potrzebna cesja wierzytelności

Zakaz cesji

SIEDZIBA

ul. Solec 81b, lok. A-51
00-382 Warszawa

BIURO LUBLIN

ul. Lubartowska 74 A
20-094 Lublin

KONTAKT

email: pzf@faktoring.pl
telefon: +48 667 672 118