Zakaz cesji

to bariera ograniczająca swobodę
prowadzenia działalności gospodarczej

Wolne faktury

to kampania na rzecz
uwolnienia przedsiębiorców od zatorów płatniczych

Uwolnić faktury

Wolne Faktury we Wprost

Fast-financing

to unikatowa koncepcja
służąca poprawie płynności finansowej firm

Chcesz wiedzieć więcej?

Zakaz cesji

SIEDZIBA

ul. Solec 81b, lok. A-51
00-382 Warszawa

BIURO LUBLIN

ul. Lubartowska 74 A
20-094 Lublin

KONTAKT

email: pzf@faktoring.pl
telefon: +48 667 672 118